Art

A Tableau of Tribes: Martin Parr Photographs Frieze Art Fair

11/14
dots
gallery
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Masters Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos
Martin Parr Frieze Art Fair. London, Great Britain, October 4, 2018. © Martin Parr | Magnum Photos